Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Grammar: "a or an"!

Watch the video and practice the use of the indefinite articles "a/an"!
Δείτε το βίντεο και εξασκηθείτε στα αόριστα άρθρα "a/an"!

Listen to this fun song and practice the English vowels!
Ακούστε αυτό το τέλειο τραγουδάκι και μάθαιτε τα φωνήεντα στα Αγγλικά!

And now it's time to play some games!
Και τώρα ήρθε η ώρα να παίξουμε μερικά παιχνίδια!Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου