Κυριακή, 5 Απριλίου 2015

Skype message!!!

Τα παιδιά μας δέχτηκαν ένα μήνυμα μέσω Skype από ένα σχολείο του εξωτερικού!
Μόλις επιστρέψουμε από τις διακοπές του Πάσχα θα φτιάξουμε ένα βίντεο απάντηση να τους στείλουμε!

Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015

Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

Project: My favourite fairy tale character!!!

Paul 
Vaggelis N
Angela 
Stellina
Theo
Mary 
Aggelos M
Vaggelis A

Project: This is my house!!!

Vaggelis N
Anastasis
Paul
Theo 
Angela
Aggelos V
Vaggelis A
Mary
Stellina

Grammar: The verb "can"!

The verb "can"!
Το ρήμα "μπορώ"!


Let's sing!!!
Ας τραγουδήσουμε!!!

Let's play!
Ας παίξουμε!


Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

Grammar: Plural of nouns!

Plural of nouns!
Πληθυντικός αριθμός!
It is a pen
BUT:
They are pens!

When do plurals take -s or -es?
Πότε βάζουμε -s ή -es?

And, when do plurals take -ies?
Πότε παίρνουν -ies?

Time for practice!