Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

An amazing video postcard!!!

How about sending a wish for 2014 to Oddizzi?

Πώς θα σας φαινόταν να στέλναμε μια ευχή για το 2014 στο Oddizzi?

Anti-stress days!!!


The story on stress
Διαβάστε για το στρες

You don't have to feel stressed outHere's a great game for you to play when you want to relax!!!
Εδώ μπορείς να παίξεις ένα φοβερό παιχνίδι όταν θες να χαλαρώσεις!!!

Teens Reduce Stress and Lower Anger With Breathing Technique !

And here's a great breathing exercise!!!

Κι εδώ μια φανταστική άσκηση αναπνοών!!!