Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

Grammar: Plural! Πληθυντικός!

Watch this great video and learn how we form the plural form of nouns!
Δείτε αυτό το τέλειο βίντεο για να μάθαιτε να σχηματίζετε τον πληθυντικό αριθμό των ουσιαστικών!

Listen to this fun song and practice the plural!
Ακούστε αυτό το τέλειο τραγουδάκι και μάθαιτε πώς σχηματίζουμε τον πληθυντικό!

Let's play!
Ας παίξουμε!Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014

Grammar: Possessive case! Γενική κτητική!

Watch this fun video and practice the possessive case!
Δείτε αυτό το φοβερό βίντεο και δείτε πώς χρησιμοποιούμε και σχηματίζουμε τη γενική κτητική = σε ποιόν ανήκει κάτι!

Now, let's play!